Peder Falsters Vej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Peder Falsters Vej

 • Plannummer

  4.C5

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  250

 • Områdets anvendelse

  Centerformål, kun boliger, liberale erhverv, grønne områder, fællesanlæg og lignende samt kulturelle formål, biograf, kulturelle værksteder og kreativ skole

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen i området skal have facade mod Peter Falsters Vej og Skjoldborgparken og opføres som en sammenhængende bebyggelse der er brudt enkelte steder. Bebyggelsen skal have et moderne arkitektonisk udtryk, der skal spille sammen med den omkringliggende ældre bebyggelse. Der bør være et kik fra Valseværksgade mod Krudtværksmuseet med en stiforbindelse. Der skal være grønne arealer mod boligerne i Allégade og Valseværksgade samt parkering inde i rummet mellem boligerne med adgang fra Valseværksgade og Peder Falsters Vej. Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal overholdes. Der skal indtænkes klimatilpasningsløsninger ved planlægning for ny arealanvendelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget