Nørregade Vest

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Nørregade Vest

 • Plannummer

  4.C3

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  150% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Centerformål

 • Bebyggelsens omfang

  Stueetagen må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1.000 m² for dagligvarebutikker og 800 m² for andre butikker og funktioner. I kanalzonen, 10,0 meter ind fra kanalkanten, må højst 35 % af arealet bebygges på den enkelte grund. Kanalzonen må ikke anvendes til oplagring og udstilling. Kanalzonen skal anvendes til private friarealer og cafeer, restauranter og lignende. Nyt byggeri skal gennem sit udtryk passe til det eksisterende miljø.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Vedtaget