Nørregade Øst

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Nørregade Øst

 • Plannummer

  4.C4

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  150% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Centerformål

 • Bebyggelsens omfang

  Stueetagen mod Nørregade må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1.000 m² for dagligvarebutikker og 800 m² for andre butikker og funktioner. Der kan ske en fortætning mod øst på grundene, hvor der kan bygges ud til butiksformål, cafeer og pladser. Det er vigtigt, at fortætningen kombineres med offentlige pladser. Der skal søges etableret stiforbindelser mellem Nørregade og skoven. Bortset fra langs Bytorvets nordlige rand og for enden af Kirkegade, kan der ikke bygges tættere end 15 meter på skel mod skoven. Nyt byggeri skal gennem sit udtryk passe til det eksisterende miljø.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Vedtaget