Krudtværksområdet

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Krudtværksområdet

 • Plannummer

  4.O1

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Offentlige funktioner, restauranter, liberale erhverv, foreninger, kunsthåndværkere, udstillingsbygninger, mindre håndværksvirksomheder, fællesanlæg og grønne områder.

 • Bebyggelsens omfang

  Området er kulturhistorisk vigtigt, da det er en del af et historisk industriområde. De karakteristiske elementer herfra skal bevares og forstærkes. Det er for eksempel alléerne, voldanlæggene, den meget åbne bebyggelse på græsarealer, den manglende hegning og kanalen. Nyt byggeri skal have en størrelse, udformning og et materialevalg, der er tilpasset den historiske del af området. Der kan kun opføres ny bebyggelse gennem en lokalplan for hele området med udlagte byggefelter efter en samlet vurdering.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Kulturelle institutioner

  Kontor- og serviceerhverv

 • Status

  Vedtaget