Hermannsgade

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Hermannsgade

 • Plannummer

  4.C10

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Bebyggelsesprocent

  80% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Centerformål og boligformål, dog ikke butikker vest for Hermannsgade

 • Bebyggelsens omfang

  For at give Hermannsgade bykarakter skal ny bebyggelse placeres med en klar facadelinje ud mod Hermannsgade. Facadelinjen skal ligge foran ?Stiftelsens? facadelinie. Bygningshøjden må ikke være højere end ?Stiftelsen?. Ny bebyggelse skal have en stil, der er forenelig med ?Stiftelsen? og området i øvrigt. Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal overholdes.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget