Hanehoved

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Hanehoved

 • Plannummer

  4.S1

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Sommerhusområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Sommerhusformål

 • Bebyggelsens omfang

  Den eksisterende beplantning skal plejes og bevares generelt. Dog skal områderne nedenfor den gamle kystskrænt og umiddelbart over friholdes mest muligt for bevoksning for at synliggøre landskabet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Sommerhusområde

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Status

  Kladde til vedtaget