Gl. Evetoftevej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Gl. Evetoftevej

 • Plannummer

  4.B11

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  150

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, tæt-lav boliger

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal etableres en støjafskærmning mod Hundestedvej. Der skal plantes på eller omkring afskærmningen. Der skal indtænkes klimatilpasningsløsninger ved planlægning for ny arealanvendelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget