Fuglebæk

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Fuglebæk

 • Plannummer

  4.E1

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål og butikker til særligt pladskrævende varer samt cafè

 • Bebyggelsens omfang

  Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke være over 2.000 m². Der kan dog tillades en butik på op til 3.500 m², dog 10.500 m², hvis det er en møbelforretning. Enkelte bygningsdele kan være op til 12 meter høje. Butiksbebyggelse skal have en attraktiv facade mod adgangs- og parkeringsarealer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.6, 3.7, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde

 • Status

  Kladde til vedtaget