Frederiksværk Gymnasium

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Frederiksværk Gymnasium

 • Plannummer

  4.O3

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Undervisningsformål, idræt og institutioner med tilhørende udeanlæg og parkering

 • Bebyggelsens omfang

  Området skal have et grønt udtryk.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Uddannelsesinstitutioner

  Sports- og idrætsanlæg

 • Status

  Kladde til vedtaget