Fredens Allé

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Fredens Allé

 • Plannummer

  4.B23

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  400

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan være to boliger på en ejendom, hvis der er vandret lejlighedsskel. Områdets karakter som tæt villakvarter med enkelte mindre etageejendomme eller flerfamilieboliger skal forstærkes gennem nyt byggeri. Der kan tillades op til fire boliger på en ejendom, hvis det er med vandret lejlighedsskel, og bygningen får karakter af en stor villa. Ny bebyggelse skal placeres med facade i vejskel eller meget tæt på vejskel.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget