Fra fjord til by

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Fra fjord til by

 • Plannummer

  4.R2

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Områdets anvendelse

  Grønt område, park, naturområder, skov, rekreative anlæg, nyttehaver, offentlige anlæg og stier

 • Bebyggelsens omfang

  De karakteristiske naturtyper skal bevares og sikres. Der kan eventuelt etableres enkelte mindre bygninger i forbindelse med offentlige anlæg som pumpestationer og lignende. Området skal anvendes rekreativt, og der skal sikres mulighed for en stiforbindelse fra byen til fjorden. Anlæg i området skal tilpasses muligheden for midlertidig oversvømmelse i forbindelse med store regnskyl.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Status

  Vedtaget