Den rekreative bakke

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Den rekreative bakke

 • Plannummer

  4.R4

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Rekreative anlæg.

 • Bebyggelsens omfang

  Hele området med omgivende volde skal friholdes for bebyggelse. Undtaget er en mindre informationsbygning og mindre tekniske anlæg. Der kan etableres rekreative anlæg i området. Området skal have et grønt og åbent præg. Der skal etableres stiforbindelser gennem området som kan være med til at binde byen og havnen sammen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Status

  Kladde til vedtaget