Bakkegade og Frydsvej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Bakkegade og Frydsvej

 • Plannummer

  4.B21

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

 • Bebyggelsens omfang

  Området er kulturhistorisk vigtigt som et af byens første villakvarterer, og den karakter skal fastholdes ved ny bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses områdets terrænforhold. Grundene må ikke planeres, men skal om nødvendigt terrasseres.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget