Allégade Syd

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Allégade Syd

 • Plannummer

  4.B15

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  150

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, tæt-lav boliger

 • Bebyggelsens omfang

  Bygningerne mod Allégade og Valseværksgade skal bevares i deres karakteristiske facadelinjer med forhaver langs vejkant. Bebyggelsen må ikke rives ned eller væsentligt ombygges. Området er kulturhistorisk vigtigt, da det rummer nogle af Frederiksværks gamle arbejderboliger.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget