Allégade Nord

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Allégade Nord

 • Plannummer

  4.B14

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, tæt-lav boliger

 • Bebyggelsens omfang

  Længehusenes karakteristiske placeringer, der i et vist omfang er forstærket med baghuse, skal bevares. Området er kulturhistorisk vigtigt, da det rummer nogle af Frederiksværks gamle arbejderboliger. Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal overholdes.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget