Vinderød Enghave

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Vinderød Enghave

 • Plannummer

  3.B1

 • Plandistrikt

  Enghaven

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse. Fortætning kan ske med dobbelthuse og små grunde jf. retningslinje 3.3.8

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal sikres en tæt beplantning ind mod rammeområde 3.E1.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget