Langs Vinderød Skov

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Langs Vinderød Skov

 • Plannummer

  3.B2

 • Plandistrikt

  Enghaven

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  800

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse og mindre erhverv. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt og bebyggelsesmæssigt. Der kan være to boliger på en ejendom, hvis der er vandret lejlighedsskel. Området er karakteriseret af et stort antal fine gamle villaer og små huse, som giver vejen et markant anderledes præg end resten af enghaveområdet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget