Industriområde Syd

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Industriområde Syd

 • Plannummer

  3.E2

 • Plandistrikt

  Enghaven

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  2000

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål og butikker til særligt pladskrævende varer

 • Bebyggelsens omfang

  Bruttoetagearealet for de enkelte butikker ikke må være større end 1.500 m². Der skal etableres et beplantningsbælte mod det åbne land. De enkelte ejendommes facade mod Hundestedvej og Industrivej skal være en indbydende forretnings- eller erhvervsfacade eller et beplantningsbælte.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.6, 3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde

 • Status

  Kladde til vedtaget