Erhverv på Vinderød Skov

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Vinderød Skov 9

 • Plannummer

  3.B5

 • Plandistrikt

  Enghaven

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  800

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, tæt-lav og enfamilieboliger. Nærmest Vinderød Skov også serviceerhverv uden produktion, liberale erhverv og udvalgsvarebutikker i eksisterende bygninger til dette formål.

 • Bebyggelsens omfang

  800 m2 for enfamiliehuse, 150 m2 for tæt-lav boliger. 30 for enfamiliehuse, 35 for tæt-lav boliger og 50 for erhverv/butikker. 1,5 etager ved boliger og 2 etager ved butiks- og erhvervsbyggeri. Erhverv og butikker må ikke medføre støjgener for de omliggende boliger. Hvis erhverv og butikker ændres til boligformål, bortfalder muligheden for erhverv og butikker fremadrettet. Nyt byggeri nærmest Vinderød Skov skal vise respekt for den karakteristiske ældre randbebyggelse langs vejen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

  Butikker til lokalområdets forsyning

  Kontor- og serviceerhverv

 • Status

  Kladde til vedtaget