Ellevej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Ellevej

 • Plannummer

  3.C1

 • Plandistrikt

  Enghaven

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Centerformål

 • Bebyggelsens omfang

  Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål er 1.800 m² inkl. eksisterende på 1.700 m². Bruttoarealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1000 m² for dagligvarebutikker og 200 m² for udvalgsvarebutikker.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Vedtaget