Værdifulde landskaber

Byrådet vil

  • arbejde for at sikre og formidle områdets værdifulde landskaber, for eksempel kommunens kystskrænter, strandenge, randmorænen på Arrenæs samt Nordsjællands største sammenhængende hede - Melby Overdrev