Jordbrug

Byrådet vil

  • sikre landbrugets erhvervsøkonomiske interesser ved at udpege særligt værdifulde landbrugsområder og områder til store husdyrbrug under hensynstagen til natur- og miljømæssige interesser.