Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Klimasikring

Generelle retningslinjer
Vandløb
Spildevand
Søer
Kystvande
Grundvand
Lavbundsområder
Klimasikring
Redegørelse
Retningslinjer
 

Klimasikring


Byrådet vil

Sikre værdier mod oversvømmelser ved ekstreme forhold, hvis der er en væsentlig risiko for oversvømmelser i området. Byrådet vil også sikre, at endnu ikke udnyttede arealer, hvor der er en væsentlig risiko for oversvømmelse, friholdes for anvendelser, der ikke tåler oversvømmelser, som for eksempel bolig- og erhvervsbyggeri. Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk