Plannavn
For Hundested Bymidte

Status
Vedtaget

Dato for endelig vedtagelse
26. april 2016

Dato for ikrafttræden
9. maj 2016

Høring start
25. september 2015

Høring slut
22. november 2015

PDF
pdf endeligt_vedtaget_kommuneplantillaeg_til_offentliggoerelse.pdf (2131 KB)

Formål

Kommuneplantillæggets formål er, at ændre afgrænsningen af bymidten i Hundested, blandt andet for at binde byen og havnen bedre sammen, og at fastlægge nye kommuneplanrammer for den centrale del af Hundested by.

 


Gælder for hele kommunen?
Nej

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: