Plannavn
For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted

Status
Forslag

Dato for endelig vedtagelse
28. juni 2016

Dato for ikrafttræden
28. juni 2016

Høring start
28. januar 2016

Høring slut
31. marts 2016

PDF
pdf kommuneplantillaeg_18.pdf (315 KB)

Formål

Ejeren af ejendommen matr. nr. 52 Ølsted By, Ølsted, ønsker en mulighed for yderligere anvendelse af ejendommen til boliger, vandrehjem og hostel.

Ejendommen kan i dag ifølge Kommuneplan 2013 anvendes til:

Erhvervsformål, f.eks. liberale erhverv, kontorerhverv, institutioner, kursusvirksomhed, undervisning og lignende (ikke dagligvarer).

Derudover ønsker ejeren af ejendommen at udstykke to parceller til 2 helårsboliger.


Gælder for hele kommunen?
Nej

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: