Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Teknik

Trafik og parkering
Tekniske anlæg
VVM-pligtige anlæg
Støjbelastede områder
 

Teknik


Kapitlet Teknik indeholder en række temaer, der beskriver de mere tekniske dele af kommuneplanen og de udviklingsmuligheder, der er i Halsnæs.

Temaerne i kapitlet er:

  • Trafik og parkering, der handler om veje, jernbaner og stier og strukturen og visionerne for dem.
  • Tekniske anlæg, der handler om placering af tekniske anlæg og forhold til omgivelserne.
  • VVM-pligtige anlæg, der handler om de anlægstyper, der kun kan gennemføres efter udarbejdelsen af en VVM.
  • Støjbelastede områder, der handler om støjforhold i forhold til veje, jernbaner, virksomheder og forskellige enkeltstående støjende anlæg.


 

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk