Rammeområde 9.R15


Plannavn
St. Karlsminde Strand

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Byzone og landzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Området må ikke bebygges

Anvendelse
Rekreativt område

Her gælder også
4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget