Rammeområde 9.R12


Plannavn
Stejleplads, Barkehus og Ishus

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Landzone

Min. grundst√łrrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Området må ikke bebygges

Anvendelse
Naturområde

Bemærkning
Omr√•det indeholder bevaringsv√¶rdige kulturmilj√łer.

Her gælder også
4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget