Rammeområde 9.B2


Plannavn
Degnebakken

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
Kan kun udstykkes, hvis et større samlet område sælges med henblik på private ejer- eller lejerboliger.

Bebyggelsesprocent
40

Max. antal etager

Anvendelse
Boligformål, tæt-lav

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget