Rammeområde 9.B15


Plannavn
Højmarksvej

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
Etage: Bolig+min. 100 m² grund til tek. inst., tæt-lav: 115, andet: 700

Bebyggelsesprocent
Etage: 55, tæt-lav: 80, andet: 30

Max. antal etager
Etage: 3, andet: 1½

Anvendelse
Boligformål, etage, tæt-lav, enfamiliehuse og dobbelthuse

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget