Rammeområde 9.B13


Plannavn
Konvalvej

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Byzone

Anvendelse
Boligformål og offentligt formål

Bemærkning
Områdets anvendelse til boligformål kræver lokalplan og kommuneplantillæg.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget