Rammeområde 9.B11


Plannavn
Bagerstræde

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
50

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Boligformål, tæt-lav

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget