Rammeområde 9.B10


Plannavn
Ved Lillebjerg

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
Bolig + min. 100 m² grund til tekniske installationer

Bebyggelsesprocent
35

Max. antal etager

Anvendelse
Boligformål, tæt-lav

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget