Rammeområde 8.R9


Plannavn
Mellemrummet

Plandistrikt
Hundested

Zonestatus
Landzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Der må ikke opføres bebyggelse

Anvendelse
Bynært rekreativt område i nord. Naturområde, strandeng i syd

Her gælder også
5.1, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget