Rammeområde 8.R2


Plannavn
Området ved Knud Rasmussens Hus

Plandistrikt
Hundested

Zonestatus
Landzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Der må ikke opføres bebyggelse

Max. antal etager

Anvendelse
Museumsvirksomhed og rekreativt område

Bemærkning
Området skal fastholdes som et bynært rekreativt område for det nordlige kystområde.

Her gælder også
4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget