Rammeområde 8.E6


Plannavn
Ved Stadionvej

Plandistrikt
Hundested

Max. bygningsh√łjde
11 m

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25

Max. antal etager
2¬Ĺ max 11 meter

Anvendelse
Erhvervsformål

Bemærkning
Der er fastlagt en bufferzone på 65 meter fra eksisterende bygninger mod boligområde 8.B25.

Her gælder også
3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget