Rammeområde 8.E12


Plannavn
Sydmolen

Plandistrikt
Hundested

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
Kan ikke bebygges

Anvendelse
Erhvervsformål, havenrelateret erhverv

Bemærkning
Skal overf√łres til byzone ved lokalplanl√¶gning. Der kan etableres faste anl√¶g til et sand- og grusdepot.

Her gælder også
3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget