Rammeområde 8.C8


Plannavn
√ėst for N√łrregade

Dato for ikrafttræden
9. maj 2016

Plandistrikt
Hundested

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningsh√łjde
8,5 m

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
700

Bebyggelsesprocent
75

Max. antal etager
1¬Ĺ dog max. 8,5 meter

Anvendelse
Centerformål

Bemærkning
Omr√•det kan anvendes til bolig, kulturelle og offentlige form√•l og privat service som fx tr√¶ningscenter, caf√©, restaurant, hotel og liberale erhverv. Nyt byggeri skal opf√łres som byhuse i 1¬Ĺ etage med saddeltag.

Her gælder også
3.3, 3.6, 3.7, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget

Rammen er oprettet ved fÝlgende tillśg: For Hundested Bymidte