Rammeområde 8.C1


Plannavn
Nørregade Nord - Center

Plandistrikt
Hundested

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
700

Bebyggelsesprocent
80 for området under et (beregnes sammen med område 8.B11 og 8.B12)

Max. antal etager
Se bemærkninger

Anvendelse
Centerformål

Bemærkning
Området kan anvendes til detailhandel, liberalt erhverv, kulturelle og offentlige formål og boliger. Der må ikke indrettes boliger i stueetagen. På Nørregade og på tilstødende pladser må høje kældre og lokaler beliggende i stueetagen ikke anvendes til følgende former for butikker og erhverv: Pengeinstitutter, ejendomsmæglere, kreditforeninger, forsikringsselskaber, advokatkontorer og lignende.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget

Denne ramme er aflyst i forbindelse med vedtagelse af følgende tillæg: For Hundested Bymidte