Rammeområde 8.B35


Plannavn
N√łrregade boliger

Dato for ikrafttræden
9. maj 2016

Plandistrikt
Hundested

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bebygget grundareal i m2
30%

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
700

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
1¬Ĺ

Anvendelse
Boligformål

Bemærkning
Omr√•det skal anvendes til boligform√•l. Omr√•det kan i begr√¶nset omfang anvendes til offentlige form√•l, liberale erhverv, f√¶llesanl√¶g og gr√łnne omr√•der samt omr√•de til lokal h√•ndtering af regnvand (LAR-projekter). Omr√•dets prim√¶re karakter af boligomr√•de m√• ikke √¶ndres. Ny bebyggelse skal opf√łres som enkeltst√•ende huse.

Ved nye boliger skal der holdes en afstand på 25 meter til jernbanen.

Her gælder også
3.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget

Rammen er oprettet ved fÝlgende tillśg: For Hundested Bymidte