Rammeområde 8.B16


Plannavn
Dalen og Parallelvej

Plandistrikt
Hundested

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
700

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Boligformål, énfamiliehuse

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget

Denne ramme er aflyst i forbindelse med vedtagelse af følgende tillæg: For et område på Læssevejen