Rammeområde 7.O1


Plannavn
Skaterhallen

Plandistrikt
Ølsted

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40

Max. antal etager
2

Anvendelse
Fritidsformål og museumsformål

Her gælder også
3.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget