Rammeområde 7.L1


Plannavn
Grimstrup

Plandistrikt
Ølsted

Zonestatus
Landzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
25

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

Bemærkning
Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt som bebyggelsesmæssigt. Der kan ikke ske udstykning og landsbyens afgrænsning mod det åbne land skal fastholdes. Landsbyen er udpeget som en historisk bebyggelsesstruktur.

Her gælder også
3.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget