Rammeområde 7.E2


Plannavn
Vibjerg kontorområde

Plandistrikt
√ėlsted

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
Området kan ikke udstykkes.

Bebyggelsesprocent
40

Max. antal etager
2

Anvendelse
Erhvervsformål, f.eks. liberale erhverv kontorerhverv, institutioner, kursusvirksomhed, undervisning og lignende (ikke dagligvarer)

Bemærkning
Der skal etableres en skærmende beplantning ind mod boligområderne.

Her gælder også
3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget

For dette omrŚde er der et tillśg i hÝring: For en ejendom pŚ H. J. Henriksens Vej ōlsted