Rammeområde 7.E1


Plannavn
Gydebakken

Plandistrikt
√ėlsted

Max. bygningsh√łjde
8,5 m

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
1200

Bebyggelsesprocent
35

Max. antal etager
1¬Ĺ, dog max 8,5 m

Anvendelse
Erhvervsformål f.eks. lager- og værkstedsvirksomhed, forsyningsvirksomhed, vaskeri, kontor, liberale erhverv og håndværksprægede virksomheder

Bemærkning
Beplantningsbælte langs områdets nord-, vest- og sydlige grænse fastholdes. De enkelte ejendommes facade mod Gydebakken skal være indbydende virksomhedsfacade eller beplantningsbælte.

Her gælder også
3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget