Rammeområde 6.T1


Plannavn
Kregme Vandværk

Plandistrikt
Kregme

Zonestatus
Landzone

Min. grundst√łrrelse
Kan ikke udstykkes

Anvendelse
Vandværk

Bemærkning
Omr√•det skal friholdes for anden bebyggelse end den til form√•let n√łdvendige. Byggeri og anl√¶g skal etableres under hensyn til omgivelserne og landskabet. Omr√•det skal afsk√¶rmes med et beplantningsb√¶lte.

Her gælder også
3.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget