Rammeområde 6.O6


Plannavn
Ved Voldene

Plandistrikt
Kregme

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Kan ikke bebygges

Anvendelse
Grønt område, fælles faciliteter

Bemærkning
Området skal friholdes for bebyggelse med undtagelse af et lille læskur.

Her gælder også
6.2

 
Status:
Vedtaget