Rammeområde 5.T1


Plannavn
Infiltrationsanlægget

Plandistrikt
Magleblik

Zonestatus
Byzone

Anvendelse
Nedsivningsanlæg

Bemærkning
Omr√•det skal friholdes for anden bebyggelse end den til form√•let n√łdvendige. Omr√•det skal afsk√¶rmes af et beplantningsb√¶lte.

Her gælder også
6.2

 
Status:
Vedtaget