Rammeområde 5.O2


Plannavn
Løvdalen

Plandistrikt
Magleblik

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40

Max. antal etager

Anvendelse
Plejecenter

Her gælder også
3.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget