Rammeområde 5.B5


Plannavn
Karlsgave

Plandistrikt
Magleblik

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
700

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager

Anvendelse
Boligområde, enfamiliehuse

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget